Tematické skupiny

Zařazení exempláře do některé z Tématických skupin se využívá v prvé řadě pro výstupy statistik.

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Nová kategorie
CTRL+Enter Opravit kategorii
CTRL+Delete Smazat kategorii