Nastavení klávesových zkratek

V této tabulce lze k funkcím vypsaným v tabulce přiřadit klávesovou zkratku. Některé funkce mají klávesovou zkratku přiřazenou defaultně, ale těm, které ji nemají, ji lze volitelně přiřadit. Stačí stoupnout kurzorem na příslušnou funkci a stisknout požadovanou klávesovou zkratku. Pozor, zvolená zkratka nesmí kolidovat s jinými funkcemi.

Funkční klávesy:

CTRL+S Uložit změny