Nastavení validačních slovníků

Validačními slovníky jsou obvykle kódované údaje, k nimž se do tabulky kromě samotného kódu ukládá i vysvětlivka kódu. V datech samotných je pak uložen kód, ale uživatelům se zobrazuje vysvětlivka. Můžete vytvářet nové číselníky, editovat položky ve stávajících, nebo je rušit. U již použitých položek z validačních slovníků NENÍ možné měnit kód, ale pouze obsah, nebo pořadí - kvůli zachování konzistence dat. Pokud potřebujete kód změnit, založte novou položku a přes hromadné úpravy ji nastavte na novou hodnotu.
Základní slovníky použité v přednastavených pracovních listech jsou již naplněny - jazyky, země, kódy rolí atd.

Funkční klávesy:

CTRL+N Založit nový validační slovník
CTRL+Insert Nový klíč
CTRL+Enter Opravit klíč
CTRL+Delete Smazat klíč