Lokace

Každá lokace může náležet k jedné nebo více půjčovnám, vždy však pouze jedné budově (s výjimkou výměnného fondu).

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Založit novou budovu, půjčovnu, lokaci
CTRL+Enter Opravit udáje o budově, pujčovně, lokaci
CTRL+Delete Smaže nepoužívanou budovu, půjčovnu, lokac