Půjčovny

Každá budova může mít jednu nebo více půjčoven, každopádně u půjčovny musí být vždy jednoznačně definovaná budova.

U půjčoven se nastavují validní lokace, které si můžeme vytvořit v záložce Lokace.

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Založit novou budovu, půjčovnu, lokaci
CTRL+Enter Opravit udáje o budově, pujčovně, lokaci
CTRL+Delete Smaže nepoužívanou budovu, půjčovnu, lokaci
Nastavení validních lokací pro půjčovnu
Každá lokace, by měla být zařazena do hierarchie systému Budova - Půjčovna - Lokace. Pokud tomu tak není, systém nepřidělí svazkům dané lokace žádnou budovu a některé funkce pro práci se svazky nemusí fungovat správně.
Pokud přenastavujete validní lokace k půjčovně a již máte nějaké svazky s danou lokací a při změně nastavení dojde ke změně validní budovy k lokaci, je třeba spustit Kontrolu budov a lokací u přírůstků a čísel -  - která opraví budovu u přírůstku dle aktuální konfigurace