Budovy

Pro výpůjční modul musí být definována minimálně jedna budova. Součástí její definice je i sigla, kterou pak systém může podle nastaveného zadání automaticky vkládat např. do pole 910 u nově založených nebo exportovaných záznamů. Každá budova je propojena s jednou nebo více půjčovnami.  Pokud chceme vytvořit novou budovu je nezbytné pro ni vytvořit i novou půjčovnu.

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Založit novou budovu, půjčovnu, lokaci
CTRL+Enter Opravit udáje o budově, pujčovně, lokaci
CTRL+Delete Smaže nepoužívanou budovu, půjčovnu, lokac