Budovy, půjčovny, lokace

  Zde můžete definovat vazby mezi jednotlivými položkami. Důležité je si uvědomit, že půjčovat je možné pouze lokace, které patří do nějaké půjčovny a tato půjčovna má přiřazenu budovu, která je On-line. Lokace bez jednoznačné cesty k budově jsou automaticky označeny jako Offline (nedostupné) a není je možné vypůjčovat.

 Základní pravidla pro nastavení:

  1. Každá půjčovna musí mít jednoznačně přidělenou budovu
  2. Každá lokace by měla být součástí minimálně jedné půjčovny (v závislosti na struktuře knihovny i více)
  3. Každá lokace by měla být příslušna jen jedné budově (s výjimkou výměnného fondu)
  4. Je možné založit pro více offline lokací jedinou offline budovu a půjčovnu.

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Založit novou budovu, půjčovnu, lokaci
CTRL+Enter Opravit udáje o budově, pujčovně, lokaci
CTRL+Delete Smaže nepoužívanou budovu, půjčovnu, lokaci
Sloučí vybrané budovy, půjčovny, lokace
Kontrola nastavení budov u svazků. Funkce zkontroluje zda budova nastavená u svazku je správná vzhledem k nastavení validních lokací pro danou budovu - viz nastavení validních lokací pro půjčovnu. Pokud nastavení není korektní, program přenastaví budovu tak, aby odpovídala konfiguraci
Nastaví pořadí budov, půjčoven, lokací dle aktuálního seřazení (tj. např. dle abecedy, nebo dle ID)