Rozpočty dle účtů

Pro každý rok si nastavíme, jaký máme rozpočet pro každý jednotlivý účet.

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Nová položka
CTRL+Enter Opravit položku
CTRL+Delete Smazat položku