Akviziční položky

Akviziční položky slouží pro modul Akvizice. Nastavují se zde jednotlivé účty a jejich rozpočty, u kterých je pak možné v průběhu roku kontrolovat jejich čerpání. Systém umožňuje i přepočítávat ze zahraničních měn dle zde nastaveného kurzu, který lze aktualizovat ze stránek ČNB.