Autority

Obdobně jako fondy dokumentů nastavujeme i jednotlivé fondy autorit. Ty obsahují navíc Z39 zdroj, kde vybereme z nabízených databází - při zakládání záznamů je pak umožněno prohledat přes protokol Z39.50 externí databázi autorit a záznam z ní stáhnout (typicky všechny druhy autorit, které spravuje Národní knihovna ČR). Další informace viz Fondy dokumentů a autorit - Dokumenty.

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Založit nový fond
CTRL+Enter Změnit konfiguraci fondu
CTRL+Delete Smazat fond