Opravit pole

Každé pole má číslo dle formátu MARC21 nebo i mimo něj. Pokud zakládáme nové pole, můžeme mu přidělit pouze číslo, které ještě není ve fondu použité. Pokud je číslo nadefinované v českém překladu formátu MARC21, po vyplnění čísla automaticky naskočí i název a založí se všechna podpole patřící tomuto poli dle formátu. Kromě čísla a názvu obsahuje definice pole ještě tyto položky:
Pořadí v editaci - definuje pořadí pole v pracovním listu
Způsob zapnutí pole - jsou čtyři možnosti zapnutí: pro editaci a zobrazení, pouze pro editaci, pouze pro zobrazení nebo editace a zobrazení podmíněně neprázdností pole (tj. pokud je pole prázdné, v editačním formuláři se nezobrazí a pro jeho použití ho musíme zapnout přes plovoucí menu), kromě zapnutí můžeme pole úplně vypnout, zvolit jako generované pole (nedovolí ruční editaci) nebo nastavit pole jako vyřazené.
Nelze opakovat - u polí, která jsou dle formátu MARC21 neopakovatelná, systém pak jejich opakování nedovolí
Typ pole - standardní, pole 007 nebo pole 008
Exportovat do pole - rozhoduje, zda se údaje pole přenesou do souboru při exportu nebo ne
Importovat - rozhoduje, zda se vloží údaj ze stahovaného záznamu přes protokol Z39.50
Kontrola duplicity - např. u ISBN