Nastav styl

V nastavení stylu lze zobrazit seznam všech zapnutých polí daného fondu, pole zapínat, vypínat i upravovat.

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Nové pole
CTRL+Enter Opravit pole
CTRL+Delete Smazat pole