Dokumenty

Pro každý fond je nutné nastavit Číslo fondu, Kód, Název a Číslo stylu, dále je nutné nastavit tyto položky: Fond povolen (pouze povolené fondy se v systému zobrazují), Fond periodika (pro zapnutí ročníků a čísel), Kategorie dokumentu (vybereme všechny druhy dokumentu, které si přejeme v rámci tohoto fondu katalogizovat - systém je pak nabízí v poli 007), Typ dokumentu (vybrané hodnoty systém nabídne v katalogizaci u pole 008), Má exempláře (pokud je zvolena hodnota "Ne", systém ve fondu vůbec nezobrazuje záložku s exempláři - např. u analytických záznamů), Typ záznamu (nastavený typ pak ovlivňuje, jaká hodnota se vloží do záhlaví ve formátu MARC21), Bibliografická úroveň (např. monografická nebo analytická, opět se tato hodnota použije do záhlaví formátu MARC21). 

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Založit nový fond
CTRL+Enter Změnit konfiguraci fondu
CTRL+Delete Smazat fond