Přírůstkový seznam

Systém umožňuje tisk přírůstkového seznamu (záznamy seřazené dle přírůstkových čísel, a to včetně čísel lomených rokem), kde si můžeme dle potřeb uzpůsobit kritéria - zda chceme vytisknout přírůstkový seznam pouze jednoho roku, v jakém intervalu přírůstkových čísel či zda včetně odepsaných exemplářů.

Dále vidíme menu nastavení, kde můžeme nastavit pořadí tisku a další funkce.