Bibliografické citace

Tisk bibliografických citací slouží k tisku nejrůznějších bibliografických soupisů a seznamů. Záznamy se seřadí podle zvoleného třídění. Kromě standardního třídění si může uživatel nastavit ještě další způsoby třídění v Uživatelském nastavení v záložce Systém.