Úbytky

Vyřazené svazky jsou uvedené v samostatné záložce Úbytky. Kromě zobrazení úbytků u konkrétního záznamu lze jednotlivé úbytky také vyhledávat - např. podle přírůstkového čísla, signatury nebo čísla úbytku.

  Obnovit úbytek Obnoví vyřazený svazek - pozor - tímto se uvolní úbytkové číslo a při dalším vyřazování není automaticky obsazené, takže pokud chcete udržet nepřerušenou řadu, tak jej musíte nastavit ručně
Hledat svazek Vyhledá variantně dle čárového kódu, signatury, nebo přírůstkového čísla - pokud vyhledaný svazek nepřísluší k aktuálnímu titulu, systém otevře novou záložku svazků pro tento svazek
Historie revizí Zobrazí okno s historií revizí aktuálního svazku/úbytku
Historie svazku Zobrazí okno s historií zpracování a veškerých změn aktuálního svazku/úbytku
Oprava úbytku Umožní opravit údaje ve vyřazeném svazku - viz obrázek pod tabulkou - kde první řádky se vztahují k vyřazení svazku, zbytek potom k svazku jako takovému. Logicky nelze měnit status exempláře.