Nový přírůstek / Oprava přírůstku

Údaje každého exempláře lze dodatečně měnit, lze také přidávat nové přírůstky mimo rozsah generování (např. z retrospektivní katalogizace). Kromě přírůstkového čísla, signatury a čárového kódu zadáváme ke každému exempláři další údaje, jako lokace, kategorie výpůjčky, tematická skupina, způsob nabytí, status exempláře nebo rok přírůstku. Lokace ukazuje umístění konkrétního exempláře v rámci knihovny (např. oddělení). Kategorie výpůjčky určuje zda a na jak dlouho lze daný exemplář vypůjčit. Přidělení tematické skupiny pak slouží při generování statistik, zatímco způsob nabytí je důležitý pro účetnictví, aby mohl systém správně pracovat s rozpočtem. Status exempláře pak říká, na jakém stupni zpracování se daný exemplář vyskytuje, případně není-li ztracený nebo vyřazený. Rok přírůstku je důležitý pro tisk přírůstkových seznamů - dle něj se řídí, zda se přírůstky do přírůstkového seznamu na konkrétní rok zahrnou nebo ne.