Generovat

Generováním nám systém automaticky přidělí přírůstková čísla (příp. i signatury nebo čárové kódy) ke zvolenému počtu exemplářů.

Větší počet exemplářů lze rozdělit na pobočky pomocí příslušného rozdělovníku.