Přivázat

Po kliknutí na tlačítko Přivaž se zobrazí dialogové okno vazby se dvěma sloupci. V prvním se nabídnou všechny nesvázané ročníky a čísla daného titulu, do druhého sloupce si přesuneme všechna čísla (případně celý ročník), která chceme svázat k sobě (tlačítko Přivaž číslo nebo Přivaž volume). Poté stiskneme buď tlačítko Generovat (pro vygenerování nového přírůstkového čísla) nebo Nový (pro zadání starého přírůstkového čísla z retrospektivní katalogizace). Svázanému ročníku zadáme i další údaje (signaturu, čárkový kód, lokaci, kategorii apod.) obdobně jako je tomu u svazků knih.