Svazky (Periodika)

U periodik obsahují navíc svazky i možnost evidence jednotlivých ročníků a čísel.

Ctrl+Insert Nový ročník
Ctrl+Enter Opravit ročník
Ctrl+Enter Kopie ročníku
Ctrl+Delete Smazat ročník
NUM+? Označit/Odznačit číslo periodika
CTRL+F Hledat ve svazcích - při nalezení svazku jiného titulu, otevře novou záložku
CTRL+H Historie zpracování aktuálního čísla
  Nastavit cirkulační seznam pro aktuální ročník
  Sloučit ročníky
  Expedovat označené svazky/čísla
  Zobrazí historii revizí aktuálního čísla
  Sledování dodávání periodik - systém umožňuje naplánovat dodávání jednotlivých čísel pro aktuální ročník, v akvizičním modulu lze poté tisknout Urgence dodavatelům
Změna stavu klávesnice na českou nebo americkou

Katalogizace

Svazky