Svazky

Ke každému exempláři založíme u katalogizačního záznamu svazek, který obsahuje přírůstkové číslo, signaturu, čárový kód a další údaje jako je např. lokace (umístění v knihovně), kategorii výpůjčky (výběr ze seznamu kategorií definovaných v Nastavení číselníků) nebo status, který když nenastavíte, tak je automaticky nastavena hodnota 0 a exemplář není definovaný, tedy nedostupný. Status je definován stupnicí od 0 do 15, přičemž při nastavení 7 čtenář vidí status exempláře. Nové přírůstky připisujeme přes generování, které nám automaticky podle zvolených nastavení přidělí přírůstkové číslo, příp. i signaturu nebo čárový kód. U záznamů z retrospektivní katalogizace připisujeme svazky přes tlačítko Nový.

Ctrl+Insert Nový svazek
Ctrl+Enter Opravit svazek
Ctrl+Enter Zkopírovat svazek
Vyřadí aktuální svazky/označené svazky
Ctrl+Delete Smazat svazek
NUM+? Označit/Odznačit záznam
CTRL+F Hledat
Expeduje označené svazky/čísla
  Zobrazí historii revizí svazků
CTRL+H Historie a stav vypůjčenosti
  Přesunout svazek k jinému titulu
ALT+F9 Načíst čárové kódy ke svazkům
  Načíst RFID čipy ke svazkům
  Změní stav klávesnice na českou nebo americkou

Katalogizace

Svazky