Reuložit záznamy

Při některých změnách (např. změna způsobu klíčování, napojení nebo odpojení od autorit) je pro správné fungování změn nutné data reuložit. Reuložit lze záznamy od čísla po číslo nebo záznamy vyhledané podle zadaných kritérií. V rámci reuložení záznamů lze také zkontrolovat a doplnit interpunkci formátu MARC21 nebo zrušit třídící indikátor u vstupního prvku, který ovlivňuje abecední řazení.