Hromadné úpravy

Funkcí Hromadných úprav můžeme provést nějakou změnu u všech záznamů daného fondu, u všech vyhledaných záznamů, u všech označených záznamů nebo pouze v aktuálním záznamu. Touto změnou může být buď vložení nové hodnoty do některého podpole, oprava stávající hodnoty na hodnotu jinou, přesun nebo kopie hodnoty z jednoho podpole do jiného podpole, změna indikátorů nebo seřazení podpolí v poli podle pracovního listu. Navíc můžeme při změně nechat zkontrolovat a opravit interpunkci podle formátu MARC21.