Změna fondu titulu

Pokud byl omylem záznam založen v nesprávném druhu fondu, lze fond dodatečně změnit funkcí Změna fondu titulu. Označíme-li záznamů víc, lze tímto způsobem do jiného druhu fondu přesunout i víc záznamů najednou.