Sloučit záznamy

V případě, že katalogizátor založil omylem dva záznamy na jeden dokument, lze tyto záznamy sloučit. Nejprve oba záznamy označíme a poté klikneme na funkci Sloučit záznamy, systém pak přenese údaje z exemplářů do prvně označeného záznamu a záznam označený jako druhý smaže.