Revizní modul

Revizní modul je nástroj, který slouží pro kompletní nebo částečnou revizi knihovny a příslušných fondů. Otevřeme si revizní modul. Při kliknutí pravým tlačítkem na tabulku se otevře menu všech polí a to jak defaultně viditelných nebo skrytých, které nejsou tolik důležité. Zviditelnit můžeme všechna pole.

Klikneme na Nová revize a vidíme 7 vyplnitelných polí. Revizi si pojmenujeme. Nastavíme lokaci a vybereme fond. Pokud chceme revidovat knihy podle signatur, vyplníme signatury. Zvolíme budovu a klikneme na tlačítko Uložit.

Po uložení revize je nutné načíst kódy knih. Klikneme na tlačítko Načíst kódy. Zobrazí se vyskakovací okno. Kódy načteme. Pomocí čtečky čárových kódů, pokud ji máme k dispozici pokud ne, načteme je ručně. Po načtení všech titulů okno zavřeme. A klikneme na tlačítko Spustit revizi. Revize se spustí a porovná tituly. V tabulce uprostřed můžeme revize spravovat. Jednoduše myší vybereme název revize a klikneme na Opravit revizi. Filtr umožňuje knihy zobrazovat na základě statusu. Zobrazí nenalezené, nalezené, vypůjčené, vyřazené, ručně opravené a knihy z výměnného fondu.

V okně uprostřed Výsledek revize se zobrazují výsledky.

Klávesové zkratky:

Ctrl+Insert

Nová revize

  • popis - jméno revize - libovolný text - důležité hlavně pro rychlou orientaci
  • validní lokace - výčet lokací, které chcete revidovat - výběr ze seznamu
  • fond - všechny, nebo vybraný
  • signatury - pokud chcete omezit revizi jen na vybraný rozsah signatur, nastavte tyto hranice, pokud všechny svazky daného fondu, lokace - tak nechte prázdné
  • budova - pro další zpřesnění výběru - můžete např. všechny lokace vybrané budovy, nebo i kombinaci vybraných lokací a jedné budovy
  • čísla časopisů - standardně revize nepočítá s čísly periodik, pokud chcete revidovat i ta, je nutné zde nastavit ANO
Ctrl+Enter Opravit revizi
ALT+F9 Načíst čárové kódy k revizím
Ctrl+Delete Smazat revizi - smaže kompletně revizi - včetně načtených kódů i výsledků - nelze vrátit zpět
NUM+ Označit/Odznačit záznam - pro další použití, např. pro ruční opravu nenalezeného na nalezený
CTRL+H

Informace o revizi - počet načtených kódů, počty nalezených, nenalezených, ...

Uzavřít revizi - po uzavření revize už není možné do ní načítat nové kódy, ani ji spouštět, je možné pouze ručně opravovat nenalezené svazky na nalezené (vybrat příslušný řádek a přes pravé tlačítko myši - Opravit na nalezený)
Kódy načtené do revize - pro kontrolu je možné si nechat zobrazit v rejstříku seznam kódů které jste již načetli do revize - lze prefixově dohledávat