Zobrazit skryté pole

Pole, která se nepoužívají příliš často mohou být v pracovních listech zapnuta pouze podmíněně (ukazují se pouze v případě, že jejich hodnota není prázdná), pak je nutné je v případě potřeby zapnout přes plovoucí menu a nabídku Zobrazit skryté pole.