Vybrat výraz z frází

Pokud nastavíme v pracovních listech (menu Servisní modul - Fondy dokumentů a autorit) u podpole napojení na slovník frází, můžeme během editace přes funkční klávesu F9 vkládat předvolené výrazy - vkládat nové nebo měnit pořadí ve slovníku už lze v rámci editace záznamu dle potřeby.