Nastavení indikátorů

Systém automaticky u polí vkládá defaultní hodnotu indikátorů nastavenou v Pracovních listech. V případě, že potřebujeme nastavit hodnotu jinou, než je ta defaultní, nastavíme indikátory klávesou CTRL-I nebo přes plovoucí menu.