Opravit záznam

Pole a podpole záznamu se rozloží do jednotlivých editačních polí a rozbalovacích nabídek.
Po otevření záložky vidíte jen vyplněná pole a podpole a ta, která jsou nastavená pro zobrazení v editaci, ostatní položky si musíte zviditelnit pomocí plovoucího menu (pravým tlačítkem myši) volbami Zobrazit skrytá pole/podpole.
Barva podkladu editačního prvku udává i způsob zápisu obsahu do tohoto pole.

Bílá editační pole - přímo zapisovatelná pole
Zelená a žlutá editační pole - validovaná pole (klávesová zkratka F3, nebo dvojklik), buď z autoritních slovníku, nebo ze speciálních formulářů - pole 007 a 008
Svěle žluté pole - link(vazba) na externí soubor, propojovací pole u zdrojového dokumentu (editovatelné přímo i ve speciálním dialogu), klávesová zkratka F3, nebo dvojklik
Aktivní editační prvek může být zvýrazněn barvou dle Uživatelského nastavení (menu Systém), stejně tak barvy polí mohou být v Uživatelském nastavení změněny dle potřeby.

Pravé tlačítko myši (pozice myši v prvním sloupci) zobrazí plovoucí menu

Funkční klávesy:

  Ctrl+S Uloží aktuální záznam 
             Ctrl+H Převede text na velká písmena
             Ctrl+L Převede text na malá písmena
 Ctrl+I Otevře nabídku nastavení indikátorů
 F9 Vybere výraz ve frázi

Pravé tlačítko myši (pozice myši v druhém sloupci) zobrazí plovoucí menu

Katalogizace

Svazky