Postup založení nového záznamu

 Stiskneme tlačítko Nový...

Otevře se dialogové okno Z-klienta, kam zadáme ISBN, pokud kniha nemá ISBN, zadáme slova z názvu popř. autora či rok vydání po zaškrtnutí volby "Rozšířený dotaz".

Provedeme vyhledání pomocí tlačítka "Zkontrolovat", systém provede kontrolu ve vlastním katalogu, zda již takový titul existuje, a provede vyhledání v externích zdrojích přes Z3950 protokol. Záznamy z vlastního katalogu označí červeně.

Vybereme odpovídající záznam a stiskneme tlačítko použít. V případě, že je zobrazen záznam z vlastního katalogu, vybereme přednostně ten, abychom zamezili vytváření duplicitních bibliografických záznamů. V tom případě stisneme tlačítko "Jdi na..". Poté se spustí editor záznamů a do něj se přenesou údaje z vybraného záznamu.

Dále viz  Oprava záznamu

Funkční klávesy:

CTRL+F Hledat
CTRL+Insert Založit nový záznam
CTRL+Enter Opravit aktuální záznam
CTRL+Delete Smazat doklad
CTRL+S Správa přípojených externích souborů k záznamu
NUM+ Označit/Odznačit záznam
ALT+V Zobrazit dostupnost všech přirustků titulu
CTRL+Z Aktualizuj přes Z-Klient
CTRL+E Hledání dle údajů ve svazcích a číslech
CTRL+H Historie a stav vypůjčenosti