Katalogizace

V tomto modulu se provádí kompletní zpracování dokumentů. Již v prázdné databázi jsou předpřipraveny pracovní listy minimálních záznamů (dle NK) pro knihy, časopisy, články, kapitoly v knize, hudebniny, zvukové dokumenty, videozáznamy, mapy, počítačové soubory, audiovizuální dokumenty. Uživatel má možnost definovat či upravovat pracovní listy v definici typu dokumentu. Struktura dat je ve formátu MARC21. Jednotnost a jednoduchost v editaci polí umožňují obecně definované autority jmenné i věcné. Ostatní údaje lze validovat buď z předem připravených slovníků, nebo ze slovníků údajů již jednou uživatelem vložených. Je zde možnost využít kontextovou nápovědu se specifikací jednotlivých údajů s příklady. Napomáhá správnému ukládání dat s přihlédnutím k normě AACR2. Pro co nejsnazší zpracování svazků je připraveno automatické generování signatur, přírůstkových čísel a čárkových kódů (lze snímat i kódy s alfanumerickými znaky i s rozlišením malých a velkých písmen).

Po výběru příslušného typu dokumentu se zobrazí okno s abecedním seznamem dokumentů. 

V pravé části formuláře vidíte podrobné údaje o aktuálním záznamu, počty a typy záložek se mění v závislosti na druhu dokumentu a obsahu záznamu.

Záznam - Vypíše informace o dokumentu dle formátu, který se vybere kliknutím pravým tlačítkem myši na náhled. Možné varianty jsou - návěšťový náhled a jeho zkrácená varianta, řádkový MARC21, katalogizační lístek (definovatelný v ini).
Svazky - Zobrazí přírůstky vybraného titulu, resp. vazby u periodik.
Ročníky - Zobrazí ročníky a jim odpovídající čísla - pouze u periodik.
Média - Zobrazí všechny zdroje připojené k dokumentu jako titulní stránka, odkaz na zdroj v internetu, text atd. V servisním modulu lze nastavit cesty a styl zobrazení.
Poklepáním na ikonku nebo název souboru jej otevřete ve výchozím prohlížeči pro daný typ souboru. Záložka je zobrazena jen v případě, že nějaký odkaz existuje.


V záhlaví všech záložek je proužek, který jasně definuje status titulu z hlediska půjčování, tj. zda existují volné exempláře, zda jsou podány rezervace atd.

Žlutá na červené - neexistují žádné půjčovatelné exempláře, např. titul je nemá, jsou již vyřazeny, nemají půjčovatelné kategorie
Černá na zelené - volné exempláře, čísla
Černá na oranžové - na titul jsou rezervace, minimálně jedna z nich je již ve stavu (ne)odeslaná rezervace, nebo objednávka
Černá na žluté - na titul jsou rezervace, tj. všechny exempláře jsou rozpůjčované a ještě jsou rezervace
Bílá na červené - všechny exempláře jsou vypůjčené
 

VIZ:

Sekce KATALOGIZACE

Ostatní ikonky horní nabídky: 

 Svazky dokumentu Otevře nabídku svazků
 Rezervovat dokument Otevře formulář pro rezervaci dokumentu
 Změnit status záznamu Otevře nabídku, kde vidíte aktuální stav záznamu. Pod ním je možnost výběru nastavení nového statusu.
 Import záznamů z                     externích souborů -                   MARC, ISO, XML

Otevře nabídku několika formulářů.

V prvním se vybírá formát záznamů, znaková sada jako např. UTF-8 a cesta k souboru, kterou automaticky vložíte vybráním vašeho souboru.

U dalších dvou formulářů se nastavuje např. kontrola duplicity, přepis existujících přírůstků nebo přerušení importu při chybě.

 Export záznamů ze                   souborů - MARC, ISO,               XML

Otevře nabídku s formuláři.

Nastavíte formát záznamů, znakovou sadu a vyberete pobočky. Dále si můžete vybrat exportovat jen záznamy s přírůstky nebo jen zkatalogizované záznamy nebo exportovat včetně přírůstků. Poté i možnost oddělit záznamy odřádkováním.

 Spustit modul revize

Otevře novou záložku "Revize". Tam vidíme nabídku s názvem revize, aktuální stav, datum, lokaci, jméno uživatele, který revizi započal, a mnoho dalších sloupců tabulky.

Některé jsou automaticky skryté. Po kliknutí pravým tlačítkem myši kamkoliv na tabulku, se zobrazí nabídka všech sloupců tabulky (viditelných i skrytých). Po kliknutí na název sloupce se buď sloupec zviditelní nebo skryje.

 Hledání titulů podle                   použitých autorit 

Zobrazený formulář má mnoho funkcí. První je přidání nebo odebrání řádků dotazu. Další je nastavení výchozího stavu dotazu. Třetí je načtení nebo uložení dotazu.

Napravo je rozbalovací menu s výběrem odkud chci tituly hledat jako například monografie, periodika, atd. 

 Hledání dle servisních               údajů - ID, výkony,                   statusy

Otevře se nám několik nabídek. Díky první můžeme hledat dle databáze výkonů a to od datumu po určitý datum. Ve druhé hledat podle ID záznamu. V dalších nabídkách je na výběr mnoho možností jako např. hledat dle pracovníka, typu výkonu nebo dle aktuálního stavu záznamů.  

 Tisk

Po kliknutí se otevře nabídka možností tisku.

 Další možnosti

Po kliknutí se otevře nabídka nastavení. Reuložit záznamy, sloučit záznamy, změna fondu titulu, obnov/vyřaď titul, hromadné úpravy, export pro CASLIN, kontrola WWW odkazů v záznamech.

 Změna klávesnice

Po kliknutí se změní klávesnice na americkou nebo zpátky na českou.

Funkční klávesy:

CTRL+F Hledat
CTRL+Insert Založit nový záznam
CTRL+Enter Opravit aktuální záznam
 CTRL+P Kopírovat záznam
CTRL+Delete Smazat doklad
CTRL+S Správa přípojených externích souborů k záznamu
NUM+ Označit/Odznačit záznam
ALT+V Zobrazit dostupnost všech přirustků titulu
CTRL+Z Aktualizuj přes Z-Klient
CTRL+E Hledání dle údajů ve svazcích a číslech
CTRL+H Historie a stav vypůjčenosti