Katalog

Tento modul slouží k prohlížení seznamu dokumentů, zjištování jejich dostupnosti
nebo jejich rezervaci. Nejsou zde k dispozici žádné funkce, které by umožňovaly měnit
záznamy nebo jejich svazky. Modul pracuje ve dvou režimech - všechny fondy, nebo jednotlivé fondy zvlášť. Podrobnější vysvětlivky jednotlivých funkcí viz modul Katalogizace.

Funkční klávesy:

CTRL+F Vyhledávání dle slov v záznamech
ALT+V Zobrazit dostupnost všech přirustků titulu
NUM+ Označit/Odznačit záznam
CTRL+E Hledání dle údajů ve svazcích a číslech
CTRL+H Historie a stav vypůjčenosti