Známé problémy

K tomu, aby program správně fungoval musí být splněny následující požadavky:

  • Na firewallu musíte povolit odchozí TCP/IP spojení na databázový server, pokud firewall na uživatelském počítači nepoužíváte, nebo máte jen integrovaný firewall ve WinXP, nemusíte nic povolovat - typicky se jedná o porty 3050 pro připojení k databázi a 8182 pro aplikační server
    url=jdbc:firebirdsql:127.0.0.1/3050:db_verbis?lc_ctype=UTF8
    Kde adresa serveru a číslo portu je tučně, název databáze (definováno v aliases.conf u serveru firebird) je kurzívou - jiné údaje v definici neměňte
  • Pokud máte povolené porty na klientu i serveru a program hlásí, že se nemůže připojit k aplikačnímu serveru, tak můžete mít chybně nastavenou adresu serveru, server není po síti dostupný, případně server není zapnutý. Program se vás ptá na adresu serveru pokaždé když se mu nepodaří připojit
  • Pokud vám program hlásí, že se nemůže připojit k databázi, je nejčastějším problémem chybně nastavené připojení k databázi na aplikačním serveru (soubor kpwin.ini - klíč url) - obvykle je zde adresa 127.0.0.1 - tj. lokální připojení - to na serveru funguje pokud jsou aplikační i databázový server na jednom stroji, ale pro klienta přistupujícího po síti je takto definovaná databáze nedostupná - je nutné změnit na skutečnou IP adresu serveru, nebo jeho jméno.
  • Pokud část uživatelů se připojit může a část ne - obvykle se jedná o síťový problém. Případně pokud část uživatelů přistupuje k AS/DB přes VPN, může se stát, že adresa serveru přes VPN je jiná než adresa v lokální síti. V tom případě je nutné mít uživatele přes VPN ve zvláštní půjčovně/ách a v souboru kpwin.ini na serveru pro tyto půjčovny definovat alternativní přístup do databáze - např. pro půjčovnu "2" založit nový klíč - host.2=10.1.2.1/3055
  • Pokud nainstalujete program do "Program files", nastavte uživateli pod nímž se hlásí obsluha práva k tomuto adresáři.
  • Uživatel by také měl mít právo zápisu do registrů, neboť program si do větve HKCU zapisuje poslední nastavení velikosti, pozice, tabulek, atd. V opačném případě bude mít uživatel při každém spuštění nastaveny výchozí hodnoty.

Prosím, zkontrolujte si funkčnost programu tak, že se po instalaci přihlásíte pod účtem skutečného uživatele programu!

 Řešení problému s datumy na Windows 8 - níže na této stránce!

 

Nelze se připojit k serveru - Špatně nastavené připojovací údaje, zkontrolujte si prosím vaše nastavení, pokud si jím nejste jisti přečtěte si návod k nastavení připojení k SQL serveru.  
- Zakázaný přístup na firewallu, pokud používáte jako server stanici s Win XP zkontrolujte zda je povolen nastavený port i na vestavěném Win XP firewallu, případně jestli je vypnutý. Pokud používáte sofistikovanější firewall může nastat problém, že konkrétní IP adresa stanice(nebo MAC adresa) nemá potřebná oprávnění.  
Nelze se přihlásit do programu - Pokud jste si jist uživatelským jménem i heslem, jsou nejpravděpodobnější příčiny - ne/zapnutá česká klávesnice, nebo malá a velká písmena, neboť u přihlašovacích údajů na velikosti záleží!  
Nefunguje odkaz na ploše - Pokud systém hlásí, že nelze najít soubor, nebo že přístup k souboru byl odepřen, obvykle to znamená problém s právy k nainstalovaným souborům. Pravděpodobně jste nainstalovali program pod administrátorským účtem a účet uživatele nemá práva k adresáři s programem, jediné řešení je přidělit tato práva v administrátorském režimu.  
Aplikace hlásí nedostatečný
počet licencí
- Tato situace je může nastat pokud máte přesně tolik licencí jako uživatelů a správce se přihlásí k databázi nějakým administračním nástrojem, protože program počítá všechna připojení(s výjimkou WWW opacu) a tudíž i toto připojení ubírá jednoho uživatele.  
- Případně se může stát, že si někdo spustí na jednom počítači více instancí programu, protože každá pak vezme jednu licenci.

 Řešení problému s datumem v systémech Win8 a Win8.1

Postup opravy - Spusťte Ovládací panely a klikněte na Hodiny, jazyk, ...

Poté na Datum a čas

Poté na Změnit datum a čas

Poté na Změnit nastavení kalendáře

A zde ve formuláři umažte mezery ve krátkém formátu datumu - potom už stačí jen potvrdit změny klikáním na OK a postupně zavřít otevřená okna.