Nastavení serveru

Nastavení serveru se skládá z těchto základních kroků: nastavení konfiguračních souborů, povolení komunikačního portu na firewallu počítače, přiřazení uživatele pod kterým server poběží a nastavení přístupových práv k databázím. U serveru Firebird je velice výhodné použít pro vaši databázi tzv. alias a skrýt tak před uživateli skutečné umístění databázového souboru.

Konfigurace serveru probíhá pomocí konfiguračního textového souboru a pomocí systémových proměnných.
Konfigurační soubor se nachází v hlavním adresáři programu a jmenuje se tradičně firebird.conf nebo interbase.conf,
soubor má tradiční strukturu - komentář s popisem a nápovědou a zakomentované nastavení výchozí hodnoty, pokud chcete změnit na vámi požadovanou hodnotu stačí jen odkomentovat(smazat znak #) a zapsat novou hodnotu dle návodu. Nejčastější změny, na 1. řádku je výchozí hodnota:

DatabaseAccess = Full - povolení přístupu serveru k databázovým souborům
Full - plný přístup, server může přistupovat ke všem databázovým souborům na disku
Restricted - pouze databáze ve vyjmenovaných adresářích, např. ' = Restricted C:\Data;C:\Firebird', nebo ' = Restricted /data/firebird'
None - Přístup povolen jen k databázím uvedeným v aliases.conf - doporučený přístup

ExternalFileAccess = None - povolení zakládání externích tabulek, externí tabulky jsou velice vhodné hlavně pro import dat a logování, neboť se jedná o prosté textové soubory a v případě výpadku databáze nejsou nijak poškozeny a je podle nich možné obnovit alespoň část dat, na druhou stranu představují jisté bezpečnostní riziko pro server a proto jsou standardně zakázány. Pokud nemáte nějaký zvláštní důvod ke změně - nepovolujte je!

  • Full - plný přístup, server může vytvářet externí tabulky kdekoliv na disku, samozřejmě s omezeními danými přímo operačním systémem pro uživatele pod jehož účtem server běží 
  • Restricted - pouze ve vyjmenovaných adresářích, syntax je stejná jako u DatabaseAccess
  • None - Vytváření externích tabulek je zcela zakázané, každý pokus o vytvoření, nebo zápis do tabulky skončí chybou


UdfAccess = Restricted - seznam povolených adresářů s knihovnami uživatelsky definovaných funkcí, pokud ve Win32 neuvedete písmeno jednotky, bude cesta brána relativně k Rootu serveru
Full, Restricted, None. Nastavení shodné s ExternalFileAccess. Doporučujeme ponechat Restricted - databáze využívá některé standardní UDF (dodávané přímo s Firebird SQL)

TempDirectories = - Nastavení adresáře pro dočasné soubory pro vyhledávání, řazení a seskupování

1. Pokud je vyplněno tak se bere nastavení z konfiguračního souboru, např. 'TempDirectories = c:\temp 100000000;d:\temp 500000000;e:\temp', jednotlivé adresáře jsou oddělené středníkem a mohou obsahovat i limitní hodnotu využitelného místa v bytech, je doporučeno, aby byly na fyzicky jiném diskovém zařízení než server, pokud je k dispozici
2. - Systémová proměnná FIREBIRD_TMP
3. - Systémová proměnná TEMP
4. - Systémová proměnná TMP

RemoteServicePort =
Výchozí hodnota - 3050 - Nastavení portu na kterém server očekává požadavky na připojení. V případě potřeby lze změnit.
Jiné číslo - Pokud změníte číslo portu, nesmíte změnit název služby definovaný klíčem RemoteService, toto je vhodné pouze v případě,
že na výchozím portu již provozujete jinou službu, např. Interbase server
Povolení komunikačního portu pro přístup k serveru. Server po instalaci využívá port 3050, tento port lze u serveru Firebird změnit, viz výše.
Je třeba tento port uvolnit pro TCP/IP komunikaci, kterou používá náš program(server umí komunikovat i přes NetBEUI). Pokud na serveru nepoužíváte firewall, můžete tento krok přeskočit.

Přiřazení uživatele serveru. Hlavně na systémech, které efektivně omezují uživatelská práva k adresářům a souborům (Linux, Unix), je vhodné velice dobře zvážit, jaká práva dáte uživateli pod jehož účtem budete provozovat databázový server.
Uživatel musí mít právo zápisu i čtení k databázovým souborům, naopak k souborům v adresáři "bin" v rootu serveru je doporučeno pouze právo na čtení a spuštění.
Dále by tento uživatel neměl mít právo přístupu do jiných adresářů než do těch, které jsou vyjmenovány v klíčích DatabaseAccess(v případě nastavení Full, jen do těch kde skutečně jsou databáze), ExternalFileAccess, UdfAccess a TempDirectories. Pokud používáte externí tabulky, je vhodné je vytvořit předem jako prázdné soubory pod jiným vlastníkem a serveru povolit pouze čtení a zápis, nikoliv však spuštění(execute). Server také musí mít přístup ke konfiguračním souborům, zde však přidělte jen právo na čtení!
Z tohoto vyplývá, že je velice vhodné vytvořit pro server zvláštní uživatelský účet v rámci operačního systému.


Soubor aliases.conf - server Firebird umožňuje definovat pro jednotlivé databáze zástupná jména a znemožnit tak zjištění skutečného umístění databáze na serveru.
V kombinaci s volbou
DatabaseAccess = None také umožňuje efektivně zabránit přihlášeným uživatelům vytvářet na serveru vlastní databáze a tak jej ohrozit, nebo znežít.
Nastavení aliasu v souboru má následující syntax:

Alias = c:\data\kpwin.fdb resp. Alias = /opt/data/kpwin.fdb