Konfigurace výpůjčního systému

Kategorie výpůjčního systému

Kategoriemi výpůjčního systému jsou myšleny - kategorie čtenářů, kategorie výpůjček a jejich kombinace, nastavení těchto kategorií naleznete v  Servisní modul -> Nastavení číselníků -> Kategorie výpůjčního systému.

Nepřímo se k výpůjčnímu systému vztahují i statusy exemplářů, neboť u každého statusu je možné nastavit, zda je jej možné půjčovat nebo rezervovat. Jejich nastavení naleznete v Nastavení katalogizace.
 

Kategorie čtenářů
Kategorie čtenářů nastavuje nejen dobu registrace a poplatek za ni, ale i zda lze čtenáři půjčovat, nebo jej upomínat.
Název i kód kategorie čtenáře musí být v databázi unikátní.
Existují dva způsoby počítání doby registrace - na počet měsíců, nebo do určitého data. Pro možnost uložení čtenářů je nutná minimálně 1 kategorie.
 

Kategorie výpůjček
Kategorie výpůjčky definuje všechny obecné parametry konkrétního typu výpůjčky, nenastavuje ale délku výpůjčky, to nastavíte až v kombinaci s kategorií čtenáře.
Název i kód kategorie výpůjčky musí být v databázi unikátní.
Aby bylo možné konkrétní exemplář s touto kategorií vypůjčit je nutné povolit půjčování u kategorie. Pro možnost
výpůjček je nutná minimálně 1 kategorie.

Výpujční pravidla
Kombinaci lze definovat pro konkrétní dvojici kategorií, nebo lze jednu nebo i obě kategorie nahradit znakem '*'. Tento řádek potom platí pro všechny kategorie u kterých se nenajde konkrétnější kombinace. Obecně doporučujeme definovat kombinaci '*' x '*' aby byl ošetřen případ když zapomenete definovat přesnější kombinaci.
Každá kombinace může mít jiný typ výpůjčky - dle data výpůjčky, nebo do konkrétního data bez ohledu na datum výpůjčky (napříkla pololetí, semestr)
Počítání pokut - Program spočítá počet započatých časových jednotek a vynásobí jej pokutou za časovou jednotku. Např. ČJ = 3, PČJ = 5Kč, vráceno o 4 dny později -> započaty 2 časové jednotky, pokuta 10Kč. Do počtu dnů se nezapočítávají dny v týdnu které nejsou zaškrtnuty (zavírací dny, víkendy).
Nastavení upomínek a pokut za ně se uvádí vždy v absolutních číslech, tedy - doba je vždy od data výpůjčky, pokuta je vždy celková částka za daný typ upomínky, nikoliv rozdíl oproti předešlé hodnotě.
Tisk upomínek - pokud nastavíte, že se konkrétní typ upomínky pro tuto kombinaci netiskne, nebude se tisknout ani v případě, kdy ve formuláři s nastavením tisku zaškrtnete, že si přejete tento typ upomínky vytisknout!!
 

 Řady čísel legitimací

 Typy poplatků