Konfigurace katalogizace

Obecný popis nastavení
Nastavení katalogizace se skládá ze 5 větších částí, vše je nastavitelné v nastavení programu viz Servisní modul -> Nastavení programu   

 • V nastavení programu sekce [KATALOGIZACE], [KATALOG], [DEFVAL] a [DEFAULTEXPORTVALUExx] 
 • Nastavení číselníků v programu (validační slovníky, stop slova) 
 • Nastavení vyhledávacích formulářů 
 • Nastavení pracovních listů - již popsáno v nastavení struktury knihovny 
 • Nastavení Z-Serverů pro stahování záznamů 


Nastavení v programu pro katalogizaci

Sekce [KATALOGIZACE]

 • PLNIT910=ANO/NE - program může automaticky plnit pole 910.a - SIGLA a 910.r - rozsah čísel v záznamu pokud je 910.a prázdné, 910.r vždy 
 • ZOBRCISLOPOL, ZOBRZNAKPPOL=ANO/NE - zda má součástí názvu polí a podpolí v pracovním listu být i jejich číslo/označení 
 • PrimoUlozitCtrlZ=ANO/NE - zda má program po aktualizaci záznamu přes Z-klient rovnou uložit stažený záznam, v případě že ne, program přepne do editace polí v pracovním listu 
 • StatusEnd=cislo - program nastaví při zkatalogizování titulu všechny přírůstky se statusem 0 na nastavenou hodnotu 
 • RozsiritExemplare=ANO/NE - pokud v knihovně katalogizujete čísla časopisů jako přírůstky, potřebujete rozšířit položky přírůstku o volume, rok. vol. a rozmezí čísel, důležité hlavně pro muzea a archívy 


Sekce KATALOGIZACE

 • Generovat001=ANO/NE - program při každém načtení záznamu vygeneruje pole 001, z předpony KodOznaceniZaznamu, čísla fondu a čísla záznamu. Standardně program toto pole generuje jen v případě, že je prázdné. 
 • KodOznaceniZaznamu=kód - kód označení záznamu, výchozí hodnotou je "kpw", pokud posíláte záznamy do CASLIN je nutné jim sdělit strukturu vašeho pole 001 kvůli vazbě na WWW OPAC 
 • Generovat003=ANO/NE - program při každém načtení záznamu vygeneruje pole 003, má význam pouze pro CASLIN, možné nahradit přes DefaultExportValue, nebo DefVal 
 • KodOznaceniKnihovny=kód - přidělený kód knihovny který program vkládá do pole 003, pokud je nastaveno Generovat003=ANO 
 • GenerovatSiglu=ANO/NE - program při každém načtení záznamu nastaví podpole 910.a na siglu knihovny a smaže všechna další opakování tohoto pole i podpole. Ostatních podpolí 910 se změna nedotkne 


Sekce [DEFAULTEXPORTVALUExx] a [DEFVALxx]

Obě sekce mají shodný způsob nastavení, jediným rozdílem je způsob uplatnění nastavených hodnot
DEFVAL - položky sekce jsou součástí záznamu a jsou do něj vloženy při jeho založení
DEFAULTEXPORTVALUE - položky sekce nejsou součástí záznamu a jsou do něj vkládány jen pro účely exportu
Obě sekce se uplatní pouze pro prázdná pole a podpole
Cislopole, Cislopole_Znakpodpole=obsah - nastavte pro vybraná pole a podpole jejich výchozí hodnotu, např. 003=PrNK, nebo 041_a=cze
007#x=obsah - rozšíření pro verzi 1.1 umožňuje definovat hodnotu pole 007 nejen podle fondu, ale i dle použité kategorie dokumentu

Číselníky pro katalogizaci

Validační slovníky
Nastavení naleznete v  Servisní modul - Nastavení číselníků - Validační slovníky
Můžete vytvářet nové číselníky, editovat položky ve stávajících, nebo je rušit
U již použitých položek z validačních slovníků NENÍ možné měnit kód, ale pouze
obsah, nebo pořadí - kvůli zachování konzistence dat. Pokud potřebujete kód změnit,
založte novou položku a přes hromadné úpravy ji nastavte na novou hodnotu.
Základní slovníky použité v přednastavených pracovních listech jsou již naplněny - jazyky, země, kódy rolí
 

Nastavení vyhledávacích formulářů

V programu si můžete individuálně nastavit vyhledávací formulář pro každý fond, pro
vyhledávání dle autorit a dle údajů z přírůstků a čísel. Nastavit si můžete nejen to v
jakých polích/fondech se vyhledává, ale i výchozí počet řádků formuláře.
Nastavení naleznete v  Servisní modul - Nastavení číselníků - Nastavení hledání.
 
Nastavení Z-Serverů

Již ve výchozím nastavení jsou v INI souboru definovány všechny nejvýznamější Z-Servery v ČR,
včetně NK Praha, JIB a Národních autorit. 
Pokud potřebujete dodefinovat další servery, nebo upravit stávající použijte   Servisní modul -> Nastavení programu   

sekce ZSERVERXX
U každého serveru je třeba definovat propojovací údaje, pokud používáte placených serverů
tak i přihlašovací jméno a heslo. Můžete nastavit i fondy pro které má daný server význam (VALIDFOND)
U každého serveru je nutné nastavit parametry vyhledávání které poskytuje, všechny Z-servery v
ČR by měly splňovat základní profil JIB.