Uložit do souboru

Tato funkce umožňuje uložit změněné údaje v aktuální tiskové sestavě, která je součástí dat, do externího souboru, s kterým lze pracovat odděleně, případně z něj potom nahrát změny i do dalších tiskových sestav přes Přiřadit ze souboru.