Nová sestava

Při zakládání nové tiskové sestavy musíme nejprve zadat několik údajů: Typ tisku (Katalogizační lístek, Bibliografická citace, Přírůstkový seznam atd.), Pořadí (nesmí být duplicitní s jinými sestavymi), Název (abychom se podle něj při použití tisku orientovali), Číslo fondu (zde můžeme nechat všechny fondy dokumentů nebo vybrat jen některý). Poté co tyto údaje uložíme, se založí nová tisková sestava do seznamu tiskových sestav k výběru. Takto založená tisková sestava je prázdná, abychom ji mohli použít k tisku, musíme do ní nadefinovat formát tisku přes Návrh sestavy nebo přiřadit už některou z existujících tiskových sestav přes Přiřadit ze souboru.