Definice tiskových sestav

Program při nastavení tisku nabízí přednastavené tiskové sestavy k výběru, definice takto nabízených sestav je vždy uživateli s oprávněním správce umožněna v každém formuláři pro tisk. Níže je příklad modulu pro nastavení tiskových sestav v tisku přírůstkového seznamu.