Jména osob

Typickým údajem, který se napojuje na autority, jsou jména osob. Přes protokol Z39.50 lze stáhnout již hotové autority ze souboru národních autorit Národní knihovny. Národní autority jsou odlišené zelenou barvou (barvu lze změnit v uživatelském nastavení).
Pro autoritní záznamy je možné použít řadu stejných funkcí jako pro záznamy bibliografické (založení nového záznamu, editace, kopírování, mazání, označování, import, export, vyhledávání, tisk atd. - více viz modul Katalogizace). Přes servisní funkce lze autoritní záznamy též poslat do Národní knihovny (nutno zadat do nastavení přidělené přihlašovací údaje), a to jak nové, tak opravené záznamy.

Funkční klávesy:

CTRL+F Vyhledávání dle slov v autoritách
CTRL+Insert Založit novou autoritu
CTRL+Enter Oprav aktuální autoritu
CTRL+Delete Smazat autoritu
CTRL+ Označit/odznačit autoritu
CTRL+Z Aktualizuj Z-Klient
CTRL+H Historie zpracování autority