Vytváření vazeb mezi autoritami

Jednotlivé autoritní záznamy spolu můžeme provázat prostřednictvím odkazu VIZ TÉŽ (pole 5XX), případně odkázat jako VIZ (pole 4XX). Tyto vazby lze přehledně zobrazit v záložce Strom vazeb. Žlutě označená je vlastní kořenová autorita, červeně odkazy VIZ, fialově pak VIZ TÉŽ.