Generovat

Modul na generování přírůstkových čísel a přesunutí položky faktury do katalogizace na další zpracování.

1/ Kursor umístíme na zpracovávanou položku

2/ stiskneme tlačítko generovat a pokud položka ješte nemá přidělen fond, nabídne se výběr z nastavených fondů

3/ Po výběru fondu se nabídne okno pro generování přírůstkových čísel