Příjem dokumentů

Tento modul umožňuje evidenci faktur, rozdělených dle nákladových roků, u každé faktury můžete evidovat její označení (čísla faktury), fakturovanou částku, typ, účet ze kterého je hrazena, atd. Každá faktura/dobropis může mít neomezené množství položek a to včetně opravných položek typu - poštovné, balné, sleva, příplatek, zaokrouhlení, atd., každá tato položka může být hrazena z jiného účtu. Přímo z modulu můžete generovat nové přírůstky nebo přepnete do modulu svazky a nové přírůstky a čísla vytváříte tam, takto vytvořené položky jsou poté navázány na konkrétní položku a program tak eviduje kolik z dodaného množství je již zpracováno. Program také umožňuje stručné zobrazení aktuálního stavu čerpání z rozpočtu, nebo podrobné statistiky aktvizice dle účtů, dodavatelů, roků, periodik, velice užitečný tisk může být tisk štítků, kde program najednou vytiskne jak štítek pro vlepení do knihy, tak i přelep na hřbet a čárový kód pro snímání, přímo z modulu, bez nutnosti párování z více zdrojů. Jednotlivé typy faktur a jejich stavy jsou odlišeny barvou faktury v tabulce.

  • Černá - std. faktura, celková částka a součet cen jednotlivých položek jsou si rovny
  • Červená - std. faktura, celková částka je nižší než součet cen jednotlivých položek, pravděpodobně chyba v zadání nebo v ceně položek 
  • Růžová - std. faktura, celková částka je vyšší než součet cen jednotlivých položek, pravděpodobně nejsou vloženy všechny položky 
  • Zelená - uzavřená faktura, všechny dodané kusy jsou zpracovány, cena celková je rovna ceně položek, fakturu už není možné dále opravovat, pracovat s položkami (je možné ji opětovně otevřít) 
  • Modrá - dobropis, celková cena je záporná, cena jednotlivých položek je záporná, počet kusů kladný 

Akce:

Funkční klávesy:

CTRL+F Hledat
CTRL+Insert Nový doklad
CTRL+Enter Opravit hlavičku dokladu
CTRL+Delete Smazat doklad