Položky objednávky

Zobrazí se dialogové okno pro výběr objednávaných dokumentů.
Dokumenty se vybírají z levého sloupce. V pravém sloupci jsou již dokumenty přiřazené vybrané objednávce.
Na výběr jsou dezideráta, která nejsou přiřazena žádné objednávce a která mají stejného dodavatele jako objednávka, nebo nemají žádného (v tom případě jsou zvýrazněna červeně).
Můžete také přeskočit modul deziderát a vložit záznam přímo. V tom případě program zkontroluje zadané údaje proti katalogu a volitelně i proti nastavenému Z39.50 serveru a nabídne záznamy k vložení. V případě, že si žádný nevyberete založí dle zadaných údajů zkrácený záznam.
Akce :

1 /Přesun jednoho dezideráta do objednávky.. jednoduchá šipka, všech položek .. dvojitá šipka 

 

 2/ Vložení dokumentu, který není v deziderátech, program se jej prioritně pokusí nalézt ve vlastním katalogu, poté na vybraném Z-serveru a když neuspěje založí zkrácený záznam dle zadaných údajů.