Objednávky

V modulu objednávek můžete evidovat jednotlivé objednávky, jejich položky, provádět tisk a urgenci objednávek, je zde funkce pro rychlou kontrolu čerpání rozpočtu, přes pravé tlačítko myši můžete z tabulky objednaných dokumentů přímo spustit editaci aktuálního záznamu.
V seznamu objednávek máte zobrazeny všechny objednávky z vybraného roku (roletka nad záložkou). Objednávky můžete řadit dle čísla objednávky, data objednání, nebo dle dodavatele (první a druhý typ je řazen sestupně),
Vpravo jsou dvě záložky, "Položky objednávky" a "Položky k objednání". Jak názvy napovídají, 1. obsahuje dokumenty objednané v aktuální objednávce, ta druhá potom obsahuje doposud neobjednaná dezideráta. V obou tabulkách využíváme pro rychlejší orientaci barevného odlišení různých stavů.

Funkční klávesy:

CTRL+F Hledat
CTRL+Insert Nová objednávka
CTRL+Enter Opravit
CTRL+Delete Smazat objednávku