Dodavatelé

Jedná se o databázi dodavatelů, která má stejné ovládání a funkce jako v modulu Autorit libovolný typ autority. 

viz Autority

Funkční klávesy:

CTRL+F Hledat
CTRL+Insert Nový dodavatel
CTRL+Enter Opravit údaje o dodavateli
CTRL+Delete Smazat doklad
NUM+ Označit/Odznačit záznam