Nový titul

1/ Při zakládání nového záznamu se jako první nabídne okénko Z39.50 klienta pro zadání ISBN nebo názvu (popř. autora, roku). Pokud nebudeme vyhledávat, stiskneme tlačítko přeskoč kontrolu a postupujeme na bod 3.

2/ Z-klient nabídne možné záznamy pro vložení, které vyhledal v databázích Jednotné informační brány, Souborného katalogu NK, Národní knihovny případně dalších databázích nadefinovaných v Nastavení. Barevně jsou označené záznamy, které jsou již obsaženy v našem katalogu (kontrola duplicity). Ve sloupečku zdroj je zobrazen fond, kde se záznam nachází 

3/ Následně vyplníme, či doplníme údaje o záznamu

4/ Po stisku tlačítka ulož se nabídne případné doplnění dalších akvizičních údajů. Tento krok je možné udělat dodatečně. Tlačítkem "Parametry"

5/ Po stisku tlačítka "Uložit" se záznam uloží a zobrazí v modulu Dezideráta

Funkční klávesy:

CTRL+F Hledat
CTRL+Insert Nový titul
CTRL+Enter Opravit
CTRL+P Parametry
CTRL+Delete Smazat deziderátum
NUM+? Označit/Odznačit záznam
CTRL+Z Vyhledávat Z-klientem