Akvizice

Akviziční modul Vám umožní úplnou správu vašich deziderát, objednávek, faktur i dodavatelů.
Umožní Vám sledovat čerpání rozpočtu dle celkové částky, dle jednotlivých účtů, dle dodavatelů, náklady na periodika atd.
Základní postup:

  1. Založit deziderátum
  2. Přidat deziderátum do objednávky
  3. Přidat položku objednávky do faktury
  4. Vygenerovat přírůstky 

 Samozřejme můžete do tohoto postupu vstoupit v libovolném bodu,

nemusíte vytvářet deziderátum, ale založíte nový záznam přímo z definice
položek objednávek nebo faktur. Můžete doobjednávat tituly, které již
máte tj. vložit do objednávky/faktury titul z katalogu.