Get Adobe Flash player

Půjčovny

Každá budova může mít jednu nebo více půjčoven, každopádně u půjčovny musí být vždy jednoznačně definovaná budova.

U půjčoven se nastavují validní lokace, které si můžeme vytvořit v záložce Lokace.

Funkční klávesy:

CTRL+Insert Založit novou budovu, půjčovnu, lokaci
CTRL+Enter Opravit udáje o budově, pujčovně, lokaci
CTRL+Delete Smaže nepoužívanou budovu, půjčovnu, lokaci